Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

DEŇ UČITEĽOV 2019 - Prijatie u primátora mesta Michalovce

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: Mgr. Martina Čupalková, zástupkyňa riaditeľa školy, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová

  • 03-apríl-2019 06:25
PhDr. Eleonóra Doležalová

"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám..."

Pri príležitosti Dňa učiteľov, sa vo štvrtok 28. marca uskutočnilo slávnostné prijatie pedagógov michalovských škôl primátorom mesta Viliamom Zahorčákom, aby im vyjadril vďaku a povzbudenie v ich náročnej a zároveň nádhernej práci s deťmi a mládežou.
Našu školu reprezentovala a bola ocenená PhDr. Eleonóra Doležalová – zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie a vyučujúca odborných zdravotníckych predmetov.

PhDr. Eleonóra Doležalová sa vyznačuje pracovitosťou a zodpovednosťou, zverené úlohy plní svedomito a s poctivým prístupom. Vďaka jej iniciatíve a vysokému pracovnému nasadeniu jej patria zásluhy na dlhodobom rozvoji školy. V škole aktívne participovala na mnohých úsekoch – ako výchovná poradkyňa, koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu podieľala sa na príprave mnohých kultúrnych podujatí školy, stredoškolskej odbornej činnosti, príkladne viedla mnohé triedy ako triedna učiteľka. Opakovane sa podieľala na adaptačnom procese začínajúcich učiteľov a ľudským prístupom bola nápomocná mnohým kolegom pri riešení rôznych situácií vo vzdelávacom a výchovnom procese.
Dlhoročnými skúsenosťami, svedomitou a precíznou prácou, vlastným sebazdokonaľovaním a profesionálnym prístupom k učiteľskému povolaniu je príkladom pre mnohých pedagógov.

SZŠ Vstúpte ...