Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Zapojili sme sa do Európskeho týždňa odborných zručností

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: PhDr. Martina Ďurišinová, kariérový poradca, Mgr. Alena Majerčáková, jaz. korekcia článku PhDr. Bibiána Lojanová

  • 18-október-2017 21:09

Európsky týždeň odborných zručností 2017ČO JE EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ?
Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na podporu kvalitných zručností a pracovných miest. Zahŕňa podujatia v zúčastnených krajinách v celej Európe, ktoré sa konajú na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Zainteresované strany, ktoré sa zúčastnia na tomto týždni, majú možnosť zdieľať príklady výnimočnosti v oblasti OVP.

Európsky týždeň odborných zručností je otvorený pre všetky organizácie, ktoré podporujú odborné vzdelávanie a prípravu v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, kandidátskych krajinách EÚ a krajinách EZVO. Vhodné sú tiež podujatia, ktoré organizuje Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (agentúra EÚ), alebo ktoré sa organizujú v spolupráci s touto nadáciou v jej partnerských krajinách.
Najdôležitejšou súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností budú podujatia a aktivity, zorganizované na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni od 1. septembra do 31. decembra 2017.
Podujatie Deň zdravotníckej školy, organizované našou školou dňa 28.9.2017, sme zaregistrovali prostredníctvom elektronického registračného nástroja na webovej stránke Komisie venovanej tomuto týždňu (http://ec.europa.eu/vocational-skills-week).
Podujatie Deň zdravotníckej školy tak bolo pridané na elektronickú mapu, vďaka čomu sa sprístupnila každému a tak sa stalo jedným z tých, ktoré Komisia vyzdvihne na sociálnych sieťach, webových lokalitách, v publikáciách, vo videách a na iných fórach.
Web stránka, na ktorej sa nachádza mapa http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261 (mapa sa nachádza v ľavej časti pod Events and activities, mapu je potrebné si priblížiť a kliknúť na ikonku polohy)

Podujatie Deň SZŠ MI prihlásené do Európskeho týždňa odborných zručností(mali by ste sa dostať k takémuto obrázku)

SZŠ Vstúpte ...