Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

NAŠI FARMACEUTI V UNIPHARME

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: PharmDr. Martina Jusková, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová

  • 22-december-2017 19:24

Dňa 14.12. 2017 sa študenti IV. ročníka denného štúdia v odbore farmaceutický laborant zúčastnili exkurzie vo veľkodistribučnej firme liekov UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť – v distribučnom stredisku Prešov.

Exkurzia sa niesla v priateľskej komunikačnej atmosfére, príjemnom pracovnom prostredí. Odborný výklad nám poskytol PharmDr. Ondrej Takáč a Mgr. Beáta Tökeszká. Účelom odbornej exkurzie Cesta lieku bolo oboznámiť sa s distribúciou liekov do všetkých lekární a zdravotníckych zariadení na Slovensku.
Prioritami spoločnosti sú rýchlosť zásobovania, prvotriedne služby a prístup ku klientom, pričom najváženejšou osobou v procese ostávajú lekárnici. Unipharma poskytuje lekárnikom, ako i dodávateľom, komplexný servis na špičkovej úrovni, čo zaručuje bezproblémový prísun potrebných liekov aj koncovým zákazníkom – pacientom.
Exkurzia pozostávala z dvoch na seba nadväzujúcich častí - prednášky a praktickej ukážky. Počas prednášky sa študenti dozvedeli o ceste lieku od výrobcu cez distribučnú firmu do lekární až k pacientom. Prezentáciou nás upozornili na prísne dodržiavanie podmienok správnej veľkodistribučnej praxe, ktorá vedie k zabezpečeniu správneho skladovania a distribúcie liekov nielen dodržiavaním teplotných rozmedzí, ale aj distribúcie omamných a psychotropných látok.
Po odbornej prednáške nasledovali ukážky častí pracoviska a to príjem liekov od výrobcov, baliace linky a expedičné linky. Následne mali študenti možnosť nahliadnuť do špeciálnych vozidiel na prepravu liekov do lekární. Vozidlá sú vybavené termoregulačnými boxami, vodiči pracujú s mobilnými telefónmi s aplikáciou, ktorou kontrolujú teplotu v zadnej časti vozidla.
Na základe pozorovania distribučného centra v pracovnej prevádzke študenti porozumeli teoretickým vedomostiam veľkodistribúcie liekov.
Študenti mali možnosť vypísať formulár, ktorý im ponúkal pracovné príležitosti v tejto firme. Ďakujeme Unipharme za možnosť účasti v rámci odbornej exkurzie v pracovnej prevádzke, za pohostinnosť a priateľský prístup.

imac

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft