Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

KOŽAZ JAHODNÁ 2018

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: Mgr. Marcel Makovič, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová

  • 23-október-2018 15:53

Kurz na ochranu života a zdravia človeka pre žiakov tretieho ročníka sa uskutočnil v termíne od 5. do 7. septembra 2018 v lokalite strediska Jahodná resort pri Košiciach. Z celkového počtu 94 žiakov III. ročníka sa KOŽAZU zúčastnilo 88 žiakov.

KOŽAZ Jahodná 2018

 Fotogaléria

Žiaci a učitelia mali v stredisku Jahodná resort pri Košiciach vytvorené výborné podmienky na realizáciu kurzu. Bolo im poskytnuté ubytovanie a stravovanie na vysokej úrovni. Strava 3x denne, doplnená o pitný režim, bola nadštandardná. K dispozícii pre výučbu a voľný čas mali spoločenskú miestnosť s dataprojektorom a stolnotenisovým stolom a tiež wellness.
Kurz bol zameraný na zopakovanie si a upevnenie vedomostí a zručností získaných počas účelových cvičení v 1. a 2. ročníku. Žiaci absolvovali 21 vyučovacích hodín – teoretická príprava /3 hodiny/, zdravotná príprava /5 hodín /, pobyt a pohyb v prírode /5 hodín /, riešenie mimoriadnych udalostí /5 hodín/ a technické činnosti a športy /3 hodiny/. Pod vedením svojich učiteľov žiaci pracovali na jednotlivých stanovištiach a absolvovali aj turistické vychádzky - na chatu Lajošku a na Kamenný hrb. Vo večerných hodinách boli žiakom premietnuté filmy s turistickou tematikou a s tematikou prvej pomoci. V posledný deň pobytu boli zrealizované záverečné preteky, ktoré preverili vedomosti a zručnosti žiakov.

SZŠ Vstúpte ...