Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

„HOROVOV ZEMPLÍN“ na SZŠ v Michalovciach

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: PhDr. Bibiána Lojanová

  • 26-október-2016 16:36

Je  peknou tradíciou na našej škole stretávať sa každoročne na sklonku októbra pri umeleckom slove s najlepšími recitátormi našej školy v súťaži  prednesu poézie Horovov Zemplín.

Súťaž v prednese Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme  25. októbra 2016 usporiadali na pôde našej školy školské kolo tejto súťaže. Porota v zložení- Mgr. Silvia Zubková, PhDr. Anna Köverová, Mgr. Ľudmila Chovancová, PhDr. Bibiána Lojanová - si pozorne  vypočula prednesy 12 recitátorov. Recitátori siahli už po modernejších textoch (v porovnaní s predošlými ročníkmi)  slovenských a zahraničných autorov (M. Rúfus, M. Dobrovičová, M. Kraus, R. Kipling ), no nechýbali ani básne klasikov – A. Sládkovič, J. Botto, J. Kráľ.
Niektoré prednesy boli pozoruhodné, pôsobivé, iné zas upútali menej. Porota upozornila niektorých recitátorov na isté rezervy v prednese i vo výbere textov, čo prijali ako motiváciu do ďalšej práce.
Napokon sa porota rozhodla udeliť 1. miesto Miriame Kufovej, žiačke IV.ZA triedy.
2. miesto získala Natália Krajčíková, žiačka I.ZA triedy a napokon 3. miesto obsadila Lenka Semanová  z triedy I.ZB. Najlepším recitátorom boli udelené diplomy a  vecné ceny, ktoré do súťaže venovala  Rodičovská rada pri SZŠ. Cenu poroty za aktuálnu výpoveď získali Viktor Ehrenberger z I.M triedy a Sára Stašková z III.FL triedy.
Ocenení žiaci budú našu školu reprezentovať v novembri na XXXX. ročníku Horovovho Zemplína.
Držíme im palce.

fotogaléria

SZŠ Vstúpte ...