Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

HOROVOV ZEMPLÍN na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: PhDr. Bibiána Lojanová (i jaz. korekcia článku)

  • 04-november-2018 11:15

Horovov Zemplín 2018Je peknou tradíciou na našej škole stretávať sa každoročne na sklonku októbra pri umeleckom slove s najlepšími recitátormi našej školy v súťaži prednesu poézie Horovov Zemplín.
Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme 25. októbra 2018 usporiadali na pôde našej školy školské kolo tejto súťaže. Porota v zložení- PhDr. Anna Köverová, PhDr. Bibiána Lojanová, Mgr. Mária Kirnágová, Mgr. Silvia Zubková - si pozorne vypočula prednesy 11 recitátorov. Výber prednášaných textov bol pestrý. Recitátori siahli po textoch literátov rôznych literárnych období (A. Sládkovič, S. Chalupka, I. Krasko, M. Válek, J. Smrek, J. W. Geothe). Milo nás prekvapila skúsená recitátorka Natália Krajčíková z III.ZA, ktorá predniesla báseň z vlastnej tvorby.

Niektoré prednesy boli pozoruhodné, pôsobivé, iné zas upútali menej. Porota upozornila niektorých recitátorov na isté rezervy v prednese i vo výbere textov, čo prijali ako motiváciu do ďalšej práce.
Napokon sa porota rozhodla udeliť 1. miesto Natálii Krajčíkovej, žiačke III.ZA triedy.
2. miesto získala Lenka Semanová, žiačka III.ZB triedy a napokon 3. miesto obsadil Viktor Ehrenberger z III.M triedy. Porota sa rozhodla udeliť cenu poroty Anne Pastelákovej z triedy II.M . Najlepším recitátorom boli udelené diplomy a vecné ceny, ktoré do súťaže venovala Rodičovská rada pri SZŠ.
Víťazi súťaže budú našu školu reprezentovať v novembri na XXXXII. ročníku Horovovho Zemplína.
Držíme im palce.

SZŠ Vstúpte ...